Výchovný poradce

Informace pro rodiče žáků, kteří se budou hlásit na střední školy a víceletá gymnázia

1. V prvním kole přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky. Ve druhém kole je počet přihlášek neomezený.

2. Přihlášky s potvrzeným prospěchem vám vytiskne základní škola. Přední stránku přihlášky (jméno, bydliště, název a adresa střední školy, vzdělávací obor apod.). si vyplníte sami.

3. Přihlášku na střední školy odesílá (resp. dodává) zákonný zástupce (nikoliv základní škola).

4. Termín odevzdání přihlášek

a) 30. 11. 2017 na školy s talentovými zkouškami

b)  1. 3 . 2018 na školy bez talentové zkoušky

5. Zápisový lístek, který vydává základní škola (výchovný poradce) pouze zákonným zástupcům, je potřeba k potvrzení zájmu o studium na střední škole, kde uchazeč vykonal úspěšně přijímací řízení. Lístek musí být na střední školu dodán do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku obdrží zápisové lístky v lednu 2018 (resp. listopadu 2017). Zákonní zástupci žáků 5. (resp. 7.)  ročníku dostanou zápisové lístky po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách.

6. Webové stránky s přehledem středních škol: www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte a pište na mailovou adresu m.krivackova@zspetriny.cz  nebo volejte na číslo 731057760. S pozdravem

Michaela Křiváčková (výchovný poradce)

NÁSTĚNKA

YOUTUBE KANÁL

Videa ze školních akcí a krátké filmy vytvořené v rámci výuky  i zájmových kroužků můžete nově sledovat na školním kanálů na Youtube.

MÁME FACEBOOK

Dění ve škole sledujte i na Facebooku.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

V zájmu zvýšení bezpečnosti žáků ve školní budově je nutno návštěvu předem ohlásit (mailem, telefonicky).
Návštěvy, prosím, hlaste tomu, s kým se potřebujete setkat.
Neohlášené návštěvy nebudou vpuštěny do budovy.
Děkujeme za pochopení.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, nabízíme Vám manuál pro snadnou orientaci v novém prostředí elektronické žákovské knížky, kterou zavádíme od 4. do 9. tříd.
Jméno:
Heslo:

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy